Nära tillsammans

Träkol på Arches papper.

Bredd: 112 cm
Höjd: 165 cm