Som snörök

Diktsamling.

det uppstår tid
det kommer reflektioner
det kommer ord

Upplaga: 100 ex

Bredd: 2,5 cm
Höjd: 20 cm
Längd: 14 cm